Komatsu WA480-5

Komatsu WA480-5 General Purpose with edge. $4500