Komatsu WA480-5

Komatsu WA480-5 VWS Coupler. (Sold with GP Bucket)